Super User

Super User

       ประกาศราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ราคากลาง   2,500,000.00  บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ประกาศ  ณ วันที่  19 เมษายน  พ.ศ. 2565  

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง  2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037534113)

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037545439)

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037553838)

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางไปโครงการแก้มลิงกุดนาแซง บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047044271)

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047033858)

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม(แบบถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047114135)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ