สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพรชัย กองสาร์

ประธานสภา

นายวิศิษฐ์ ทิมา

รองประธานสภา

นายวิเชียร สรรพสาร

เลขานุการสภา

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพรชัย กองสาร์

ส.อบต. ม.1

นายวิศิษฐ์ ทิมา

ส.อบต. ม.1

นายวิเชียร สรรพสาร

ส.อบต. ม.2

นางชลธิชา หินผา

ส.อบต. ม.2

นางสุรีย์ สรรพสาร

ส.อบต. ม.3

นายสุพล ส่งเสริม

ส.อบต. ม.3

นายฉลอง ส่งเสริม

ส.อบต. ม.4

นายคำหล้า ทองคำ

ส.อบต. ม.4

นายวิจิตร จันทป

ส.อบต. ม.5

นายไพโรจน์ แสงประสาร

ส.อบต. ม.5

นายสุวรรณ์ สายพันธุ์

ส.อบต. ม.6

นายวีระศักดิ์ สายพันธ์

ส.อบต. ม.6

นายไพโรจน์ แสงประสาร

ส.อบต. ม.7

นายสุวรรณ์ สายพันธุ์

ส.อบต. ม.7

นายวีระศักดิ์ สายพันธ์

ส.อบต. ม.8

นายอิสรา รักษ์ศิลป์

ส.อบต. ม.9

นายชาลี ศรไชย

ส.อบต. ม.9

นายสง่า แสงกล้า

ส.อบต. ม.10

นายสกล แสงกล้า

ส.อบต. ม.10

นางอรไท แสงกล้า

ส.อบต. ม.11

นายมานิตย์ บุญห่อ

ส.อบต. ม.11

นายสาคร ส่งเสริม

ส.อบต. ม.12

นายภิภัทร์ ทองก้อนเบ้า

ส.อบต. ม.13

นางสาวประครอง จันทร์พวง

ส.อบต. ม.13

 

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ