หัวหน้าส่วนราชการ

นายถาวร ดีงาม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 099-1798181

นางอุไรวรรณ สงวนพิมพ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 089-4284316

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางอุไรวรรณ สงวนพิมพ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 089-4284316

นางสาวอรอุมา ศรีสวนจิก

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-9669392

นายพิชานนท์ ขจรฟุ้ง

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 087-8783708

นางสาวชลธิชา พรรณอินทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 080-1734599

นางสาวโชติมา สิงห์เรือง

ผู้อำนวนการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 094-3495448

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ