กองการศึกษา

นางสาวชลธิชา พรรณอินทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 080-1734599

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุกัญญา ทองประมูล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ข้าราชการครู

นางสาวกชพร ไชยโยธา

ครู คศ. 2

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายสกลเกียรติ สุทธิกุล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวคณิฐา จันตรี

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาววนิดา ตระกาล

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวณัฐธิยา ดอกดวง

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวอนัทฉรา ส่งเสริม

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวจินดาวรรณ ส่งเสริม

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ