กองการศึกษา

นางสาวชลธิชา พรรณอินทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 080-1734599

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุกัญญา ทองประมูล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ข้าราชการครู

นางสาวกชพร ไชยโยธา

ครู คศ. 2

นางวันเพ็ญ อินทร์แก้ว

ครู คศ. 2

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายสกลเกียรติ สุทธิกุล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวคณิฐา จันตรี

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาววนิดา ตระกาล

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวณัฐธิยา ดอกดวง

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวอนัทฉรา ส่งเสริม

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวจินดาวรรณ ส่งเสริม

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ