ประกาศประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประหอถังสูง ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม. บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564 09:06

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประหอถังสูง  ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม. บ้านท่าสนามชัย  หมู่ที่ 13  ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการก่อสร้าง 533,917.13  บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์)

      ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  7  กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ  500.00  บาท  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่  31  สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 6  กันยายน  2564  โดยจะสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา  ดูรายละเอียด ที่เว็บ https://www.nong-bo.go.th  และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-905280, 087-9097844  ในวันและเวลาราชการ   

  

Media

'

 

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ