Hot News :

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลหนองบ่อ

วันพฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2564 11:35

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่องประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ