Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

วันจันทร์, 16 สิงหาคม 2564 16:12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ