ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ที่ 23/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564 15:09

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ที่ 23/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ