ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม. บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 16 สิงหาคม 2564 14:33

       ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  ขนาดบรรจุ  10 ลบ.ม. บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลาง   533,917.13  บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์)  ประกาศ  ณ วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  

Media

'

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ