ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 20 มกราคม 2564 15:44

       ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง   695,900.24บาท (-หกแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่สตางค์-)  ประกาศ  ณ วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2564  

Media

'

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ