ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

[ 18-06-2562 ] Hits:97

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 12-06-2562 ] Hits:88

 การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562  (3)

การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 256…

[ 02-05-2562 ] Hits:90

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

Share

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานประจำรถขยะ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีความจำเป็นบางประการ ทำให้ไม่สามารถเปิดรับสมัคร ฯ ซึ่ง อบต.หนองบ่อ พิจารณาว่าหากดำเนินการต่อไปตามที่ประกาศรับสมัคร จะไม่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการเท่าที่ควร ดังนั้น จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562