ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน

ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน

[ 26-10-2563 ] Hits:599

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้…

[ 28-08-2563 ] Hits:267

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

[ 28-08-2563 ] Hits:213

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาและพัมนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาด มีความปลอดภัย มีความน่าอยุ่น่ามอง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ดำเนินการโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  ณ วัดบูรพาพิสัย และวัดสระบัว  ตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  2 ตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 3  สิงหาคม  2563
 
                1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                2.ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

Page 1 of 17