ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

[ 15-06-2563 ] Hits:6

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

[ 02-08-2562 ] Hits:0

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

[ 02-09-2562 ] Hits:1

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองสวัสดิการสังคม
     
 
 
 
นางพจณีย์ ครองยุทธ
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
 
 
นายศตคุณ ศรีวรบุญ
 
 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
     
     
พนักงานจ้าง
   
   
 นางสาววิลาสินี  จันทร์พวง  นายอานนท์  แสงทอง
 พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ