ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

[ 18-06-2562 ] Hits:97

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 12-06-2562 ] Hits:88

 การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562  (3)

การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 256…

[ 02-05-2562 ] Hits:90

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองสวัสดิการสังคม
     
 
 
 
นางพจณีย์ ครองยุทธ
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
 
 
นายศตคุณ ศรีวรบุญ
 
 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
     
     
พนักงานจ้าง
   
   
 นางสาวทัศนีย์ บุญประสาร  นายอานนท์  แสงทอง
 พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ