ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

[ 18-06-2562 ] Hits:60

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 12-06-2562 ] Hits:62

 การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562  (3)

การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 256…

[ 02-05-2562 ] Hits:67

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
จ.ส.อ.หญิงพเยาว์ ใจสว่าง
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นายสาคร จันทร์เจริญ
นางสาววิริยา ผลานันต์
จ่าเอกกฤษฏิ์ อัศวภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
 
 
 
 
สิบเอกปกรณ์ จันทร์ทรง 
 
 
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวประนัดดา ยิ่งยง
นางสาวสุกัญญา จันทร์พวง
นายณัฐพล สายพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     
 
นายจรูญ จันทราภรณ์
นางสุบรรณ บุญประชม
 
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป