ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

[ 18-06-2562 ] Hits:97

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 12-06-2562 ] Hits:88

 การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562  (3)

การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 256…

[ 02-05-2562 ] Hits:90

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางสาวนปภา หมั่นจิตต์
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางอัมพวัน วรจักร์
นางอนิจจญา สายพันธุ์
นางสาวปาริฉัตร กออ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     
     
ลูกจ้าประจำ
     
 
 
 
นางสุดารัตน์ นวลศิริ
 
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวลลิตา จันพวง
นางสุภาวดี จันทร์พวง
นางพัชรี จันทร์พวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
 
   
 
 นางสาวศิริเพ็ญ ดอกดวง  
 
 พนักงานจ้างเหมาบริการ