ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน

ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน

[ 26-10-2563 ] Hits:599

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้…

[ 28-08-2563 ] Hits:267

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

[ 28-08-2563 ] Hits:213

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองการศึกษา
     
 
 
 
นางสาวชลธิชา พรรณอินทร์
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวสุกัญญา ทองประมูล
นางสาวกชพร  ไชยโยธา
นางวันเพ็ญ อินทร์แก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ครู
ครู
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
 
 
นายสกลเกียรติ สุทธิกุล
 
 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
     
-ว่าง-
นางสาวณัฐธิยา ดอกดวง
นางสาวจินดาวรรณ ส่งเสริม
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
     
      
-ว่าง-
นางสาวสุรีจันทร์ สายโสภา
 นางสาวอนัทฉรา  ส่งเสริม
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
 คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
     
   
นางสาววนิดา  ตระกาล    
 พนักงานจ้างเหมาบริการ