ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน

ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน

[ 26-10-2563 ] Hits:599

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้…

[ 28-08-2563 ] Hits:267

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

[ 28-08-2563 ] Hits:213

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายพิชานนท์ ขจรฟุ้ง
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
 
 
นายสุรชัย วรจักร์
 
 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายณฐกร จันทร์ทรง
นายพรเทพ หอมสมบัติ
นายสิบทิศ  เครือประสาร
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
     
 
-ว่าง-
นางสาวศศิธร  จันทร์พวง
นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญคุณ 
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
     
   
นายสุริยา  บุญประสาร    
พนักงานจ้างเหมาบริการ    
     
   
นายณัฐกุล จันตรี
 นายแถว ทิมา นายเสกสรร  ธานี 
คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่
สถานีสูบน้ำบ้านโพนงาม

 ปฏิบัติหน้าที่
สถานีสูบน้ำบ้านท่าสนามชัย

ปฏิบัติหน้าที่
สถานีสูบน้ำบ้านดงบัง