ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน

ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน

[ 26-10-2563 ] Hits:599

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้…

[ 28-08-2563 ] Hits:267

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

[ 28-08-2563 ] Hits:213

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นายเกริกชัย สายสมบัติ
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
 
 
นางอุไรวรรณ สงวนพิมพ์
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
จ.ส.อ.หญิงพเยาว์ ใจสว่าง
 
นางสาวนปภา  หมั่นจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายพิชานนท์ ขจรฟุ้ง
 
นางสาวชลธิชา พรรณอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยกองการศึกษา
     
 
 
 
นางสาวพจณีย์ ครองยุทธ
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม