ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน

ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน

[ 26-10-2563 ] Hits:599

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้…

[ 28-08-2563 ] Hits:267

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

[ 28-08-2563 ] Hits:213

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายเรืองชัย ธานี
 
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
นายสุพล จันพวง
 
นายเกริกชัย สายสมบัติ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ปลัด/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายพรชัย กองสาร์
นายวิศิษฐ์ ทิมา
นายวิเชียร สรรพสาร
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
     
นางชลธิชา หินผา
นางสุรีย์ สรรพสาร
นายสุพล ส่งเสริม
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
     
นายฉลอง ส่งเสริม
นายคำหล้า ทองคำ
นายวิจิตร จันทป
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
     
นายไพโรจน์ แสงประสาร
นายสุวรรณ์ สายพันธุ์
นายวีระศักดิ์ สายพันธ์
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
     
นายทะยาน จันทร์ทรง
นายสวาส จันทร์ทรง
นายนพรัตน์ ศรไชย
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
     
นายอิสรา รักษ์ศิลป์
นายชาลี ศรไชย
นายสง่า แสงกล้า
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 10
     
นายสกล แสงกล้า
นางอรไท แสงกล้า
นายมานิตย์ บุญห่อ
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 11
ส.อบต. ม. 11
     
นายสาคร ส่งเสริม
นายภิภัทร์ ทองก้อนเบ้า
นางสาวประครอง จันทร์พวง
ส.อบต. ม. 12
ส.อบต. ม. 13
ส.อบต. ม. 13