ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

[ 18-06-2562 ] Hits:96

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 12-06-2562 ] Hits:88

 การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562  (3)

การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 256…

[ 02-05-2562 ] Hits:90

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ต้องเสียภาษีป้าย ตามกฎหมายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ซึ้งจะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2560 (3)

Share

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ต้องเสียภาษีป้าย ตามกฎหมายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ซึ้งจะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2560 ให้รับและยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2560

     ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หรือสามารถดาวน์เอกสารได้ที่ http://www.nong-bo.go.th