ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

[ 18-06-2562 ] Hits:96

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 12-06-2562 ] Hits:87

 การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562  (3)

การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 256…

[ 02-05-2562 ] Hits:90

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ต้องเสียภาษีป้าย ตามกฎหมายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ซึ้งจะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2560 (3) [ 24/10/60 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ รับและยื่นแบบซึ่งจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 [ 19/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ต้องเสียภาษีป้าย ตามกฎหมายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ซึ้งจะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2560 ไปรับแบบพิมพ์ และยืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 19/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 17/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ต้องเสียภาษีป้าย ตามกฎหมายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ซึ้งจะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2560 [ 24/10/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 21/07/60 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1อัตรา [ 29/06/60 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2560 [ 02/09/59 ]
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 28/09/58 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 18/02/59 ]
อบต.หนองบ่อ ประชาสัมพันธ์ วิธีการกำจัดยุง แบบง่ายๆ ได้ผลดี [ 06/06/62 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ ร่วมสำรวจแนวคลองส่งน้ำโครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองบ่อ [ 14/01/59 ]
สรุปข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 14/01/59 ]
งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/09/58 ]
แผ่นพับแนะนำการชำระภาษีท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/04/58 ]
แผ่นพับแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/04/58 ]
แผ่นพับแนะนำการชำระภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/04/58 ]