ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2)

[ 18-06-2562 ] Hits:81

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 12-06-2562 ] Hits:77

 การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562  (3)

การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 256…

[ 02-05-2562 ] Hits:84

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศอื่นๆ

แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยคงามสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ(ต่อ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งของการขาดราชการ และการมาสาย ฯลฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด  ณ วันที่  30  กันยายน  2561

 
 
Powered by Phoca Download